Yayınlar

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Mısır, S., Çapa-Aydın, Y. (baskıda). Çevrimiçi disinhibisyon ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları.

Mısır, S., Demir, A. ve Koydemir, S. (2020). The relationship between perceived interpersonal competence and self-disclosure in an online context: The moderating role of shyness. International Journal of Psychology, 55(4), 601-608.

Koydemir, S. ve Mısır, S. (2015). Benlik kurguları ve mutluluk: Deneysel bir hazırlama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(44), 49-60.

KONFERANS BİLDİRİLERİ VE POSTERLER

Mısır, S., Demir, A. (Temmuz, 2021). Defining the problem: Parental concerns beyond screen time. BPS Cyberpsychology Section Virtual Conference.

Mısır, S. Çapa – Aydın, Y. (Kasım, 2018). Çevrimiçi iletişimde disinhibisyon etkisi: Pilot çalışmanın bulguları. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye.

Mısır, S., Mercan, M. N., ve Koydemir, S. (Haziran, 2018). More tweets more wellbeing? A one week microblogging intervention study. 9. Avrupa Pozitif Psikoloji Konferansı, Budapeşte, Macaristan.

Mısır, S., Koydemir, S., Durhan, S. (Haziran, 2016). Unraveling the relationship between religion and life satisfaction: A cross-cultural study. 8. Avrupa Pozitif Psikoloji Konferansı, Angers, Fransa.

Mısır, S., Ceylan, M., Doğan, H., Altan-Atalay, A. (Nisan 2014). Belirsizliğe tahammülsüzlük ve fonksiyonel olmayan tutumların depresyon ve anksiyete arasındaki ayırt edici rolü. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Türkiye.

Koydemir, S., ve Mısır, S. (Eylül, 2013). Bağımsız benlik ve duyguları ifade mutluluğu teşvik ediyor. 12. Ulusal PDR Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Koydemir, S., Schütz, A., & Mısır, S. (Temmuz, 2013). Happy and satisfied: Basic psychological needs, the Big Five and well-being. 13. Avrupa Psikoloji Kongresi, Stockholm, İsveç.